Header Ads

“ผู้นำและชาวบ้านร้องขอสะพานคอนกรีตและดินลูกรัง หลังจากรอ อบต.ไม่เป็นผลกว่า10 ปี”

วันนี้(31 ก.ค.64) เวลา 14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ ม.8 ต.ลาดชิด เพื่อติดตามดูกรณีที่ชาวบ้านเดือดร้อน มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือในการที่จะให้ทางราชการช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำคลองความยาวประมาณ 25 เมตร กว้าง 6 เมตร ซึ่งสะพานเดิมเป็นไม้  ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรที่มีขนาด 6 ล้อขึ้นไปได้ ทำให้ต้องเดินทางอ้อมไกลไปอีกประมาณ 5 กม. ประกอบกับถนนยังเป็นถนนสภาพดินเหนียว เวลาฤดูฝนมาจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ติดหล่ม ลำบากในการสัญจร อยากได้ดินลูกรังมาบดอัดให้ถนนเดินทางได้สะดวก ซึ่งประชาชนใช้เส้นทางนี้จำนวนมากจาก 3 หมู่บ้าน เป็นท้องทุ่งทำนาของชาวบ้านจำนวนหลายหมื่นไร่ ได้ร้องขอต่อ อบต.ลาดชิด มานาน ประมาณ 10 ปีแล้วแต่ก็ไม่แก้ไข โยกโย้ไปเรื่อยๆ    ซึ่งนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภออำเภอผักไห่ ที่ได้ลงพื้นที่ในวันนี้รับปากว่าจะรีบแก้ไขปัญหาให้โดยไว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ -กรณีความต้องการดินลูกรัง นายอำเภอได้ประสาน อบต.ลาดชิด พิจารณาปรับปรุงแผนฯให้เสร็จโยเร็ว พร้อมกับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาดินลูกรังด้วย -กรณีความต้องการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก นายอำเภอจะได้ประสานหน่วยงานในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ต่อไปโดยเร็ว จนผู้นำและชาวบ้านในพื้นที่พอใจ!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.