Header Ads

กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี"เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covic19"

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 สาขา​ การประกอบอาหารไทย ระยะเวลาฝึกอบรม​ 18 ชั่วโมง​ อบรมระหว่างวันที่​ 28-30 มิถุนายน​ 2564​ จำนวน​ 20 คน​  ณ ไร่ของพ่อ​ โดยภูไพรเลค​ ออแกนิคฟาร์ม ต. ท่ากระดาน​ อ.ศรีสวัสดิ์​ จ. กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.