Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี" เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covic19"

วันที่ 26มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 สาขา​ เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก ระยะเวลาฝึกอบรม​ 18 ชั่วโมง​ อบรมระหว่างวันที่​ 26-28 มิถุนายน​ 2564​ จำนวน​ 20 คน​  ณ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.