Header Ads

*** สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี" เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covic19"***

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 สาขา​ การขายสินค้าออนไลน์​ ระยะเวลาฝึกอบรม​ 18 ชั่วโมง​ อบรมระหว่างวันที่​ 21-23​ มิถุนายน​ 2564​ จำนวน​ 20 คน​ โดยนายสมบูรณ์​ แผนสมบูรณ์​ นายอำเภอ อำเภอศรีสวัสดิ์​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด​ และนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี​ ให้การต้อนรับ ณ ไร่ของพ่อ​ โดยภูไพรเลค​ ออแกนิคฟาร์ม ต. ท่ากระดาน​ อ.ศรีสวัสดิ์​ จ. กาญจนบุรี!!!!ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.