Header Ads

ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่นำไข่ไก่แจกทุกหลังคาเรือน ในตำบลท่าดินแดง

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสุทธิพร ฤกษ์สังเคราะห์ ปศุสัตว์อำเภอ นายทวีศักดิ์ เห็นครบ ปลัดอำเภอ นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าดินแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง สมาชิก อส. ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าดินแดง นำไข่ไก่จำนวน 700 แผง ไปแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลท่าดินแดง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ ได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 รวมทั้งได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป็นผู้นำในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้!!!!! ต้อย​รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.