Header Ads

“น้ำใจจากกาชาดยามลำบาก ผักไห่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 11.30 น. นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ /ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ร่วมกับนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกกิ่งกาชาด อำเภอผักไห่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ร่วมกันทำอาหารกล่อง ขนม ผลไม้ ไปมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลผักไห่ เพื่อเป็นการตอบแทนและสนับสนุน เนื่องจากเป็นบุคคลด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะใน3วันมานี้ ต้องทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อยกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มแรกของอำเภอผักไห่ และทั้งการตรวจหาเชื้อ (Swop)กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ในพื้นที่อำเภอผักไห่เกือบ 500 ราย     ทั้งนี้นายแพทย์วัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากติดภาระกิจ จึงมอบหมายให้นายรัตนะ เลิศดี หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลผักไห่ และบุคคลากรของโรงพยาบาล ได้เป็นตัวแทนผู้รับมอบ    จากนั้นนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาด,รองนายกกิ่งกาชาดฯ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและรอการพักฟื้น ณ โรงพยาบาลผักไห่ สร้างความดีใจและขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยอย่างทั่วหน้า!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.