Header Ads

ผักไห่ มอบปัจจัย​การผลิต แก่เกษตรกร​

วันนี้(25 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธรรมชาติ ธรรมวงษ์ ประมงอำเภอผักไห่ และนายชำนาญวิทย์ คำมณี นักวิชาการประมง ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรอำเภอผักไห่ ได้แก่ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และอาหารปลาโดยมอบพันธุ์ปลาอย่างละ 1,000 ตัว (2,000ตัว/คน) อาหารปลาสำหรับผู้นำกลุ่มจำนวน 60 กิโลกรัมและเกษตรกรรายอื่นคนละ 20 กิโลกรัม ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ท่าน้ำที่ว่าการอำเภอผักไห่ พร้อมให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.