Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี" เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร"

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรม​ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรระยะเวลา 30 ชั่วโมง​ ระหว่างวันที่​ 26-30 มิถุนายน​   2564 จำนวน​ 20 คน​  ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.