Header Ads

ฝ่ายปกครอง นำเครื่อง​อุปโภค​-บริโภค​มอบให้ผู้ยากไร้

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ และสมาชิก อส. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ ราย นางสาวน้อย แก้วศรี และนายดำ แซ่ซิ้ม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ ซึ่งบ้านมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย      นายอำเภอผักไห่ จึงได้สำรวจบ้านและหารือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรื้อถอน และปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับสองตายาย โดยจะนัดหมายผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ลูกจ้างสมาร์ทตำบล และประชาชนจิตอาสา มาทำการรื้อถอนในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายนนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.