Header Ads

ฝ่ายทะเบียนและบัตร ดำเนินการทำบัตรประชาชนให้กับราษฎร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.11 น.        นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและบัตรฯ ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ น.ส.พิกุล สุวรรณภา อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.3 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขอมีบัตรครั้งแรก กรณีการเพิ่มชื่อตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 97 บุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง ซึ่งนายทะเบียนอำเภอ ได้พิจารณาอนุมัติในกรณีดังกล่าว ตามพยานบุคคลที่เชื่อถือได้ ตามนโยบายของกรมการปกครอง โครงการอำเภอสร้างสุข ให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.