Header Ads

ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจพร้อมแก้ไขปัญหาประตูระบายน้ำ หลังประชาชนเข้าใจว่าชลประทานใส่ประตูผิดด้านทำให้เก็บน้ำไม่อยู่

นายศุภชัย  มโนการ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่หมู่4 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  หลังชาวบ้านในพื้นที่ทำหนังสือให้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาแก้ไขประตูระบายน้ำห้วงสระที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่  จากการเปิดเผยของชลประทานจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  หลังจากให้ทีมช่างเอกชนผู้รับเหมาติดตั้งเข้ามาดูปัญหาแล้วยืนยันว่าบานประตูทั้งสามบานนั้นติดตั้งถูกต้องและสามารถใช้งานได้ปกติ  แต่เนื่องจากเป็นนวัตกรรมของกรมชลประทานที่ติดตั้งโดยใช้กระดูกงูที่เคยอยู่ด้านนอกกลับไปไว้ด้านในก็เพื่อป้องกันเศษกิ่งไม้ติดหน้าบานประตูทำให้น้ำไหลได้ไม่สะดวก  ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ยกบานประตูน้ำสูงเกินขอบบังคับเกินไปทำให้ประตูหลุดจากขอบบังคับจึงเกิดอาการโคลงเคลง   ในขณะที่นายชำนาญ อินทรถาวร  ตัวแทนชาวบ้านทำความเข้าใจพร้อมทั้งขอบคุณชลประทานจังหวัดนครสวรรค์และทีมช่างที่เข้ามาดูแลปัญหาดังกล่าวโดยไม่ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามลำพัง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.