Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี" เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม"


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถดำเนินการฝึกอบรม​ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมายสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง​ ระหว่างวันที่​ 26-27 มิถุนายน​ 3-4 และ10 กรกฎาคม2564 จำนวน​ 20 คน​  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ต.หนองลาด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.