Header Ads

นายอำเภอผักไห่ ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้ปล่อยแถวและร่วมปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกั้ด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การรวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ และตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำที่มิบังควร โดยได้ระดมกำลังข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจักราช สมาชิก อส. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ภัย/กูชีพ และเจ้าหน้าที่ TST บริเวณป้อมตำรวจหนองน้ำใหญ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33      โดยนายอำเภอผักไห่ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การรวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ และให้จัดชุดตรวจออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำที่มิบังควร พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของบ้านเมือง
!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.