Header Ads

อำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ ร่วมตรวจเชิงรุก คัดกรองค้นหาผู้เสพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

เมื่อเวลา 18.30 น ตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ บูรณาการร่วมกับ ตำตรวจ สาธารณสุข​ กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ อพปร. ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพโดยการตรวจปัสสาวะ (เอกซเรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์)​ ในพื้นที่เป้าหมาย  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ตำบลลาดชะโด หมู่​ที่​ 3​-4-5 ผู้เข้ารับการตรวจ จะมีอายุระหว่าง 18 ปีถึง 60 ปี ซึ่งการดำเนินงานวันนี้จะรวมทั้งหมด 10 จุด ซึ่งในการลงพื้นที่วันนี้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.