Header Ads

อำเภอผักไห่ ร่วมกับ ท้องถิ่นมอบถุงยังชีพ

วันนี้ (25 มิถุนายน 2564) เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยน.ส.ณัฏฐาพัชร์ สอาดเอี่ยม ท้องถิ่นอำเภอผักไห่ ร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเงินสด 500 บาท ที่ได้รับจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้แทนของ อปท.ในเขตพื้นที่ อ.ผักไห่ นำไปมอบให้แก่ผู้พิการทางการเห็น จำนวน 9 ราย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร ​0619525644!!!! ​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.