Header Ads

ณ ศาลาศาลเจ้าปู่หินบ้านหนองสีนวลเหนือ จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่​ 15 มิถุนายน​ 2564 ​เวลา 13.30​ น. นายอมร บริรักษ์​เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรตาคลี ณ บ้านหนองสีนวลเหนือ หมู่ที่ 22 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันตำรวจเอกปรีชา สนิทม่วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาคลี นายสุเมธ มั่นมี สาธารณสุขอำเภอตาคลี นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี การที่รัฐบาล ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การข่มขืน การทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ขาย ผู้เสพยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 6 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรตาคลี ดำเนินงาน"โครงการดำเนินงาน​ชุมชน​ยั่งยืน​ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.