Header Ads

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาราชการแทน  ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ นายพระพลปภร ปัทมธรรม​ ปลัดอำเภอรักษา​การแทนนายอำเภอเก้าเลี้ยว   นายวัฒนากร ผิวผ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน พันตำรวจเอกนิติ​ศักดิ์​ แก้อ้น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเก้าเลี้ยว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในพิธีฯมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว มอบให้แก่นางสาวสายใจ ทาทิพย์​ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย ตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่เสียหายทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังได้รับเงินช่วยเหลือจาก เหล่ากาชาด​จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และภาคเอกชน อีกด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.