Header Ads

กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "รุกประเมินความรู้ความสามารถ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ2 สู่ช่างคุณภาพ"

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี  มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ เป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ จำนวน 9  คน ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.กาญจนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ผู้ที่ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจะมีหนังสือรับร้องความรู้ความสามารถของช่างจะหมดอายุลงในปีนี้ จึงขอเชิญผู้ที่ผ่านการประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มาประเมินความรู้ความสามารถ ได้ที่ สนพ.กาญจนบุรีและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของภาคเอกชนและสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.