Header Ads

ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID - 19

 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID - 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีกำลังพลฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 นาย ได้ปริมาณโลหิต 47,250 มิลลิลิตร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.