Header Ads

อำเภอไพศาลี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทรตนสูตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19

ที่วัดไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัด​นครสวรรค์​ พระอาจารย์​ลำยวง เจ้าคณะอำเภอไพศาลี ประธาน​ฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ที่วัดไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์โดยมี นาย​กิตติ​ ลิ้มศิริชัย รักษาการแทนนายอำเภอไพศาลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อ อำเภอไพศาลี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ให้มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19ด้วยอำเภอไพศาลีได้รับแจ้งจากจังหวัดนครสวรรค์ว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติ ครั้งที่พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 25564 กำหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์บทรตนสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวันซึ่งในวันนี้ อำเภอไพศาลี ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น ณ วัดไพศาลี และเป็นช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงขอให้ประชาชนเข้าร่วมในพิธีแต่งกายด้วยชุดสีขาว พร้อมสวมหน้ากากผ้าอนามัยในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างไรก็ตาม พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ตามประกาศของ รัฐบาล และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ อย่างเคร่งครัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.