Header Ads

กัลยาณมิตร สภากาแฟ สัปเพเหระ กับชาวตลาดเก่าผักไห่

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 17.30-18.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรชาวตลาดเก่าผักไห่ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กสมัยที่มีการส้ญจรทางน้ำด้วยเรือโดยสาร มีท่าเทียบเรือที่ชาวผักไห่รู้จักกันเป็นอย่างดี ชื่อว่า..ท่าสุขาภิบาลหรือท่าเรือเมล์แดง ซึ่งคือบริเวณที่ว่าการอำเภอผักไห่ในปัจจุบัน ประชาชนหลังจากขึ้นเรือแล้วก็จะผ่านหอนาฬิกา ที่ยังคงอยู่จนปัจจุบันแล้วเดินผ่านตลาดเก่าที่มีคนพลุ่น พล่าน แม่ค้าพ่อค้าขายสินค้าอาหารอย่างดี แต่ปัจจุบันผู้คนสัญจรทางรถยนต์ ทำให้ท่าเรือร้าง ไม่มีผู้โดยสารมาใช้  ตลาดสดบริเวณนี้ก็รกร้างไปด้วย คนหนุ่มสาวเข้าสู่เมืองหลวงหารับจ้าง ทิ้งไว้แต่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าถึงความหลังกันด้วยความสุข   ลุงคนหนึ่งที่อาวุโสกว่าเพื่อนเล่าว่า เมื่อก่อนในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเจริญรุ่งเรืองกว่าที่ใดๆเพราะเป็นย่านตลาดที่คอยรับผู้คนที่้ดินทางมาจากท่าเรือสุขาภิบาลหรือท่าเรือเมล์แดง ส่วนราชการก็มีความสัมพันธ์กับข้าราชการด้วยดี ปัจจุบันความเจริญถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ย่านอื่นริมถนนสายใหญ่แทน ความสัมพันธ์ก็จางหายไป โดยเฉพาะคนชุมชนละแวกนี้เพิ่งได้นายเห็นอำเภอรัฐพล คนนี้อีกครั้งในรอบ 30 ปี หลังจากที่มีนายอำเภอคนก่อนๆมาดูความเป็นอยู่และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนไว้!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.