Header Ads

เมืองสี่แคว เตรียมพื้นที่กลางบึงบอระเพ็ดปรับปรุงดิน “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์”

วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 ณ กองดิน บริเวณบึงบอระเพ็ด ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา การเตรียมพื้นที่ปรับปรุงดิน “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ดำเนินการนำดินที่มีอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่ต้นไม้ต้องการมารองกันหลุม เป็นการเตรียมดินลงกล้าไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้จะได้ประโยชน์ดังนี้​ ป่าในเมืองตามเศษฐกิจพอเพียง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างพร้อมเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์​ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าทุกชนิดพร้อมด้วยเป็นแหล่งอาหารของชุมชนทั้งนี้จะดำเนินการปลูกกล้าไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.