Header Ads

เมืองสี่แคว เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 โดยมีนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 29 ทุน ๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน 14,500.- บาท บริจาคสิ่งของ หรืออุปกรณ์การศึกษา เช่นถาดอาหาร กระเป๋าเป้ แก้วน้ำ ของเล่นเด็ก ให้กับโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล โรงเรียนวัดวังหิน และโรงเรียน วัดเขามโน กิจกรรมมอบกล้าไม้ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมแบ่งปันหน้ากากอนามัย จำนวน 252 กล่องและแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 150 ลิตรสำหรับการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม "ปรับ - ปลูก - ปันวันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา" อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของหลายภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ ได้รวมพลังกันจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสเฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์ ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.