Header Ads

อำเภอผักไห่​ จัดเตรียมสถานที่จะตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ บูรณาการร่วมกับ นายวัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ นายสุระศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคของรัฐ (Local Quarantine) ระดับท้องถิ่น ของอำเภอผักไห่ ณ วัดตึกคชหิรัญ ซึ่งได้นำสถานที่ของวัดมาเตรียมความพร้อม โดยมีจุดประสงค์ในการกักกันผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อติดเชื้อไวไรโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งได้แก่ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19 ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับผู้มีความเสี่ยงสูงได้ถึงจำนวน 10 เตียง
!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0979998240!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.