Header Ads

ฝนทิ้งช่วงปล่อยน้ำบรรเทาแล้ง​ และเพื่อเตรียมอ่างรองรับฤดูฝนที่จะถึงนี้

ปล่อยน้ำช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่2จังหวัดหลังภาวะฝนทิ้งช่วง   ในขณะที่เตรียมพร้อมรับน้ำใหม่เข้าอ่างในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เร่งปล่อยน้ำให้เกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรหลังฝนทิ้งช่วงยาวนานและภัยแล้งคุกคามอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเผยของนายปราณี​เขม้นกิจ​ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม​ และนายชูชาติ สารีนนท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี  บอกว่าในขณะนี้ได้ขอให้อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเนื่องจากได้ลงมือทำการเพาะปลูกไปแล้วแต่ต้องขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วง   โดยในเบื้องต้นทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างคลองโพธิ์จะปล่อยน้ำวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. เป็นเวลา 20 วัน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ไม่ต่ำกว่า 36,000 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์สามารถกักเก็บน้ำไว้จนเต็มความจุที่  64 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในขณะนี้มีน้ำกักเก็บยังไม่เต็มความจุอ่าง  ซึ่งการปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  ในขณะเดียวกันก็จะได้เตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหม่ในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.