Header Ads

กิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง​

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป​ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่​ จังหวัดพระนครศรีอยุุธย​าได้มอบหมายคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ นำถุงยังชีพจำนวน 5 ชุด ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ณ ตำบลหนองน้ำใหญ่ ตำบลจักราช ตำบลดอนลาด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0979998240!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.