Header Ads

อำเภอผักไห่​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้​ ต.ท่าดินแดง​

ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลท่าดินแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง อสม.​และสมาชิก​ อส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ที่บ้านนางสาวจำลอง สุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 5 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการตรวจเยี่ยมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงบประมาณประจำปี 2564 ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอผักไห่ ทั้งนี้ นายรัฐพล​ ธุระพันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ ได้ตรวจสอบความคืบหน้า ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป หลังจากนั้นนายอำเภอผักไห่​ พร้อมคณะ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนางสาวจำลอง สืบสวัสดิ์ และครอบครัว พร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน!!!!! ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน​ 0979998240​ !!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.