Header Ads

เมืองผักไห่ ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่ ทำความสะอาดใหญ่ย่านตลาดเก่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความน่าอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในบริเวณย่านตลาดเก่าของอำเภอผักไห่ และบริเวณโดยรอบเพื่อให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ประธานสภาเทศบาลเมืองผักไห่ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลผักไห่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย     สำหรับการจัดโครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ได้จัดในลักษณะให้ชุมชนและประชาชนจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้เก็บกวาดขยะ และฉีดล้างบริเวณถนนที่ใช้สัญจร เพื่อให้น่าอยู่ดูสะอาดตา และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด ซึ่งในส่วนของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ตามโครงการตำบลสะอาด ในทุกตำบล!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.