Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีจัดฝึกอบรม "เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

วันที่ 31 พฤษภาคม2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาขา​ "เทคนิคการสร้างร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์" ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน โรงพยาบาลสนาม ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน​ 62 คน ระหว่างวันที่​ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2564​  ณ​ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี​  ต. หนองลาน​ อ. ท่ามะกา​ จ. กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.