Header Ads

อ.ผักไห่ พัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลสะอาด

วันนี้(30/พ.ค./64) ช่วงเวลา 08.00น - 11.30น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ พัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการ "ตำบลสะอาด"ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหญ่ โดยเริ่มจากปรับภูมิทัศน์ เริ่มตั้งแต่ปากซอยต่างๆในหมู่เข้าไปจนถึงแม่น้ำ เพราะต้นไม้บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น อันตรายต่อคนในชุมชน ทั้งเปลี่ยว ทั้งรก จึงจำเป็นต้องปรับภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจาก กำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนที่ 35 กรรมการกม. กรรมการอสปช. อสม. จิตอาสาในพื้นที่ และหมู่ใกล้เคียง จากนั้นหลังกิจกรรมมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมวางแผนในการทำกิจกรรมครั้งต่อๆไปด้วยกัน รวมมีการปรับปรุง จุดทิ้งขยะภายในหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการคัดแยกขยะต้นทาง และประชาสัมพันธ์​การรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง
!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.