Header Ads

ชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเปิดปิดประตูน้ำคลองชลประทานหลังเกษตรกรในพื้นที่ท้ายประตูขาดแคลนน้ำทำการเกษตร

นางอริญชยา ฤทธิ์​จรูญ ประธาน​สตรี อ.เก้าเลี้ยว และ ชาวบ้านตำบลหัวดง   และตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์จำนวนกว่าห้าสิบคนเดินทางรวมตัวกันที่บริเวณหน้าประตูน้ำคลองกฐินพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   เพื่อเปิดประตูน้ำนำน้ำใส่นาข้าวในพื้นที่  หลังที่ผ่านมามีคนปิดประตูน้ำจนนาข้าวได้รับผลกระทบจากภาวะขาดน้ำกว่าหมื่นไร่  พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและกำหนดการเปิดปิดประตูน้ำอย่างเป็นระบบจากการเปิดเผยของนายสมเกียรติ  สอนศรี  ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์บอกว่าประตูน้ำดังกล่าวจะรับน้ำจากคลองกระถินซึ่งเป็นคลองชลประทานจากแม่น้ำปิง   ส่งต่อน้ำเข้าคลองสาขาสู่พื้นที่การเกษตร  แต่เนื่องจากการเปิดปิดไม่เป็นระบบจนชาวบ้านเกือบมีความขัดแย้งกันเนื่องจากว่าใครๆก็สามารถเปิดและปิดประตูน้ำดังกล่าวได้จนมีหลายพื้นที่นาข้าวเริ่มขาดแคลนน้ำได้รับความเสียหายล่าสุดชาวบ้านพื้นที่ริมคลองชลประทานที่เกี่ยวข้องพร้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หารือพร้อมมีมติจะไม่มีการล็อคหรือปิดประตูน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรท้ายน้ำสามารถใช้น้ำร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำได้ โดยหลังจากนี้จะทำการประชุมพร้อมตั้งคณะกรรมการผุ้ใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ร่วมกันดูแลเปิดปิดประตูน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.