Header Ads

นายอำเภอผักไห่ จัดประชุมสัญจร ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายรัฐพล ธุระพันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานประชุมสัญจร ที่ อบต.ท่าดินแดง โดยมี นายณัฐธร มงคลร้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ร่วมให้การต้อนรับตำบลท่าดินแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 14.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8, 875 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ประมาณ 8.5 กิโลเมตรสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้ใช่เป็นที่จอดเรือสินค้าระหว่าง อำเภอผักไห่ กับ อำเภอเสนา และลักษณะภูมิศาสตร์ ของดินบริเวณนี้เป็นดินสีแดง"ท่าดินแดง" จึงเป็นที่มา ตำบลท่าดินแดง โดยลักษณะพื้นที่ของตำบลท่าดินแดง เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก เป็นพื้นที่นา ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำน้อย และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยมีแม่น้ำน้อย คลองตารอด คลองตาเขียว คลองไอ้ฉอก และหนองน้ำใส รวมถึงคลองชลประทานผักไห่ พื้นที่จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรหลังจากนั้น นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอ​ำ​เภอ​ผักไห่​ ได้มอบนโยบายในการทำงาน ให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง พร้อมกำชับถึงบทบาทหน้าที่ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยให้บริการดังพี่น้อง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.