Header Ads

ผักไห่​ เทศบาลตำบลลาดชะโด​ เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโดครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายปัญญา กล่อมโอสถ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด     ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายปัญญา กล่อมโอสถ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ และนายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลลาดชะโด จากนั้นนายอำเภอผักไห่ ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายการทำงานให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอำเภอผักไห่ ให้มีเรื่องร้องเรียนลดลง และได้ยกดำรัสของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.