Header Ads

อำเภอผักไห่​ จัดระเบียบที่สำนักงานอำเภอผักไห่

       #...รักนะ  ผักไห่...#    สวัสดีเช้าวันนี้ กับภาพจากการคิดและกำกับของผมเพื่อเปลี่ยนผักไห่ ให้เดินไปอีกก้าว ด้วยการจัดทำงาน ขึ้นใหม่ 3 อย่างครับ ๑.จัดทำกระดานตารางนัดหมายงานของนายอำเภอในแต่ละวัน(ให้คนอื่นได้รับทราบด้วย) ที่หน้าห้องนายอำเภอ  ๒.จุดทำพระดำรัสของกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ “เจ้าคุณ อำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือศรัทธา.......” มาประดับไว้หน้าห้องนายอำเภอ  ๓.ออกแบบทำจุดเชลฟี่โดยนำของดีเด่นในพื้นที่อำเภอผักไห่ มารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ติดตั้งที่ชั้นล่างที่ว่าการอำเภอ(อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันนะครับ)เดี๋ยวนี้ผักไห่ เขาพัฒนาแล้ว!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.