Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 8 นครสวรรค์ ติดตามผลการดำเนินงานด้านทดสอบ​

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาคริตย์  เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นางอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์​ อำเภอเมือง​ ขังหวัดนครสวรรค์!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0979998240!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.