Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ ได้จัดโครงการถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนสะอาด ประจำปี 2564​

บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายหลัก สายรอง​และ​ชุมชน​สะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง โดยมี นายณัฐธร  มงคลร้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีเปิด​ โดยโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง และบริเวณวัดท่าดินแดง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการตำบลสะอาด ซึ่งทางอำเภอผักไห่ได้มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการควบคู่กันไป!!!! ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.