Header Ads

ไพศาลี ร่วมรณรงค์​การลงทะเบียนฉีดวัคซีน​ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -​19​

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสกล คลังพลอย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์​ นาย​กิตติ​ ลิ้มศิริชัย รักษาการแทนนายอำเภอไพศาลี  พัฒนาการอำเภอไพศาลี นายพลภัทร  คนานนท์ สาธารณสุขอำเภอไพศาลี นายสุรัตน์​ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี ปลัดอำเภอไพศาลี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยทางอำเภอไพศาลีได้ออกรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งอำเภอไพศาลี ได้ออกประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี อยู่ในเขตอำเภอไพศาลีจะใช้โรงพยาบาลไพศาลีเป็นสถานที่ ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 โดยทางอำเภอไพศาลีมีกำหนดการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลวังน้ำลัดก่อน  ในเดือนมิถุนายน แล้วก็จะเริ่มฉีดในตำบลต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอไพศาลีให้ครบ ตามจำนวน ซึ่งทาง อำเภอไพศาลีมีประชากร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนในครั้งนี้ต้องให้ได้ 70% ของประชากรที่มีอยู่!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.