Header Ads

อำเภอผักไห่​ ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19​

วันที่  17  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30  น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอผักไห่  ลงพื้นที่ตำบลท่าดินแดง​ อำเภอผักไห่​ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง  นายวีระพงษ์  โรจบุรานนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอผักไห่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพ.สต. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  พบปะพี่น้องประชาชนตำบลท่าดินแดง  และให้ความรู้ทำความเข้าใจพร้อมทั้งรณรงค์เข้าร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  ในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย 7 โรค  และกลุ่มประชาชนทั่วไป 18-59 ปี  โดยมีทุกภาคส่วนของอำเภอผักไห่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประมาณ  120  คน  เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลท่าดินแดง!!!!! ต้อย​ รอบรั้ว​ภูธร​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.