Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 17/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการให้บริการวัคซีน COVID – 19 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวางแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครสวรรค์ ให้ได้ 750,000 คน ซึ่งจะมีการเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิม อาทิ ให้อสม.เดินเคาะประตูบ้านทุกหลังสอบถามความต้องการในการฉีดวัคซีน การเพิ่มช่องทางโทรศัพท์ให้ประชาชนโทรจองได้ตลอด นอกเหนือจากการใช้แอปหมอพร้อม ที่เปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้*****สัมภาษณ์ *****นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.