Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการตำบลสะอาด” วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ผู้อำนวยการ รพ.สต.ลาดชิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. และประชาชนจิตอาสา ตำบลลาดชิด จำนวน 50 คน ได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ และศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลาดชิด อันได้แก่ วัดลาดชิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดและพื้นที่โดยรอบ ด้วยการเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาดถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลเมืองผักไห่ โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายตำบลสะอาด ซึ่งได้ใช้กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ผู้อำนวยการ รพ.สต.ลาดชิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. และประชาชนจิตอาสา ตำบลลาดชิด จำนวน 50 คน ได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ และศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลาดชิด อันได้แก่ วัดลาดชิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดและพื้นที่โดยรอบ ด้วยการเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาดถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลเมืองผักไห่ โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายตำบลสะอาด ซึ่งได้ใช้กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.