Header Ads

เจ้าหน้าที่เปิดหมู่บ้านหลังปิดกักตัวชาวบ้านเป็นระยะเวลา14วัน ย้ำยังใช้มาตรการเข้มข้นป้องกันโรคโควิด-19กลับมาระบาดซ้ำในพื้นที่​

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชุมแสง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ขอบคุณพร้อมทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ก่อนที่จะทำการเปิดหมู่บ้านดังกล่าวให้ชาวบ้านใช้ชีวิตตามปกติ  นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสงเปิดเผยว่า  ในขณะนี้ได้นำสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งบางส่วนเข้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนอีกครั้ง  พร้อมกับขอบคุณที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือและทำความเข้าใจก่อนที่จะทำการเปิดหมู่บ้านในขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้ชาวบ้านทุกคนยังต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น  ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง  และขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่  ถึงแม้ว่าการเข้าตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หลายครั้งจะไม่พบเชื้อโควิด-19 กับชาวบ้านแล้วก็ตาม  สำหรับชาวบ้านพันลานอำเภอชุมสงจังหวัดนครสวรรค์นั้นถูกปิดหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านทั้งสิ้น 29 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 11 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 28 ราย ทุกรายตรวจหาเชื้อโควิด-19แล้ว 2 ครั้งไม่พบเชื้อแต่อย่างไรฯ!!!!! ต้อย​  รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.