Header Ads

ประชาชนชาวสัตหีบร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


         เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (2 เม.ย.64) ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หัวหน้าจิตอาสาฯ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแสมสาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวิหารหลวงพ่อดำ

นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พรองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" และ "วิศิษฎศิลปิน" ในวันนี้ทุกท่านจึงได้มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ วิหารหลวงพ่อดำ หมู่ที่ 3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.