Header Ads

นักเรียนพร้อมครูกับชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมพร้อมขับไล่ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร  อ้างพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในโรงเรียนคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรพร้อมชาวบ้านกว่า 50 คน  ถือป้ายเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่  หลังทั้งคณะครูและนักเรียนเดือดร้อนจากการบริหารงานของผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  โดยในเบื้องต้นได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม พร้อมระบุว่าครูในโรงเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดความทุกข์ ไม่มีความสุขในการทำงาน  ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเหมือนถูกจับผิดหวาดระแวงตลอดเวลา โดยเช้าต้องรีบมาสแกนลายนิ้วมือก่อนเวลา 8:00 น มิฉะนั้นจะถือว่าสาย สาย 8 ครั้งไม่ขึ้นเงินเดือน ส่วนเวลากลับบ้านต้องสแกนลายนิ้วมือ เวลา 16:35 น. มิฉะนั้นจะถือว่าหนีราชการ พร้อมทั้งระบุถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำให้ครูไม่ได้รับความเป็นธรรมได้แก่ 1.1 การบริหารงานโดยไม่มีหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านคุณธรรมนิติธรรม 1.2 พูดจาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีผู้ใต้บังคับบัญชา 1.3 ครูท่านใดต้องการลากิจ ก็เรียกไปตำหนิขาดเหตุผลใช้วาจาไม่สุภาพและบางครั้งก็ไม่อนุญาตให้ลา 1.4ระเบียบข้าราชการครูการลามาสายการเข้าเวรรักษาการณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการเช่นเวลาเข้างานตั้งแต่ 8:00 น เวลากลับบ้านต้องสแกนลายนิ้วมือ 16:35 น ตารางวาถ้ามีวันเสาร์อาทิตย์มาขั้นให้นับวันลารวม หรือเขียนใบลา 2 ครั้ง1.5 ในที่ประชุมผอ.รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาว่า จะประนีประนอมกับคณะครูแต่ก็นำระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามาข่มขู่เพื่อเอาผิดทางวินัยโดยใช้มาตรา 88 86 84จากการเปิดเผยของผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่บอกว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวได้ให้การช่วยเหลือปกป้องนักการภารโรงของโรงเรียน  โดยนักการภารโรงไม่ต้องทำความสะอาดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทำความสะอาดแทน  กระทั่งการตัดลานต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ใช้เด็กนักเรียนทำ  นักการภารโรงไม่ค่อยอยู่เวรแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ บางครั้งมีคำสั่งให้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการแทนครูล่าสุดนายสันทัศน์ ทันนิธิ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ออกมารับเรื่อง พร้อมให้สำนักพื้นที่เขตการศึกษานครสวรรค์เขต1  ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป, !!!! อัมพณ​ จับ​ศร​ทิพย์​ ผู้สื่อข่าวภูมิ​ภาค​ จังหวัด​นครสวรรค์!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.