Header Ads

#อำเภอผักไห่​ ร่วมเข้าประกวด หมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น เราจะสู้ ไปด้วยกัน..#​

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น นายรัฐพล​ ธุระพันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ เพื่อพบปะ กำนันตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพูดคุยเสนอแนะในการที่ ม.1 ต.บ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ ที่จะเป็นตัวแทน ชาวอำเภอผักไห่ ในการไปนำเสนอเข้ารับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด​ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา การวางแนวทางในการเตรียมพร้อม การที่จะได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยที่เด่นนั้น ต้องมีผลงาน การหล่อหลอม กล่อมเกลา และเสริมสร้างให้คนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเป็นรูปประธรรม!!!! อัมพณ​ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.