Header Ads

อำเภอผักไห่​ ปรับปรุง​ ซ่อมแซม​ และ​แก้ไขปัญ​หาความ​เดือดร้อน​ ห้องน้ำ

 วันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้กำกับดูแลช่างที่มาปรับปรุง ซ่อมแซม การแก้ไขปัญหา ห้องน้ำที่ว่าการอำเภออำเภอผักไห่ (ชั้นล่าง ซึ่งเป็นห้องน้ำสตรี และห้องน้ำคนพิการ รวม 3 ห้อง) ที่เกิดการอุดตัน ชำรุด ทรุดโทรม ส้วมเต็ม น้ำซึม สารพัดปัญหา แต่ไม่มีงบประมาณ มาซ่อมแซม มานานเกือบ 10 เดือนหรือเป็นปีเลย จึงสร้างความยากลำบาก เป็นทุกข์ แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการที่อำเภอเป็นอย่างยิ่ง
     นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวว่า ตนเองเพิ่งได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพียง 1 เดือนกว่าๆ ได้รับทราบมาว่าห้องน้ำสตรีและห้องน้ำคนพิการ ดังกล่าว ใข้ไม่ได้มาเกือบๆจะร่วมปีแล้ว แต่ก็ไม่มีการซ่อมแซมแต่อย่างใด ต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้ที่จะใช้ห้องน้ำ เดินขึ้นบันไดไปใช้ห้องน้ำบนชั้นที่ 2 ของที่ว่าการอำเภอ ซึ่งบางทีคนแก่หรือคนพิการก็เดินขึ้นไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนมาก ตนเองจึงแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการให้สุภาพสตรีและคนพิการ เข้าไปใช้ห้องน้ำรวมกับห้องน้ำชายด้วย ในชั้นล่างด้วยกันเลย ซึ่งสุภาพสตรีอาจจะรู้สึกกลัวๆไม่ปลอดภัยอยู่บ้าง วันนี้จึงตัดสินใจทำด้วยการขอรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธามาปรับปรุง ด้วยการขยายท่อให้ใหญ่ มีพื้นที่ลาดเอียงมากขึ้น ให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ป้องกันการอุดตันต่อไป ซึ่งก็ได้รับบริจาคมาจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ คงจะหาบริจาคเพิ่มขึ้น จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่รองบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด 
     สอบถามช่างผู้รับจ้างแล้วบอกว่าคงจะแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงครับ
    การระดมทุนขอรับบริจาคก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการปลดทุกข์ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในที่ว่าการอำเภอด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักคิดและให้ข้าราชการฝ่ายปกครองถือปฎิบัติตามนโยบายของนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ว่า “..นักปกครอง คือ ผู้ที่ทำงานให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น!!!!!อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.