Header Ads

นายอำเภอผักไห่​ สร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤต​ ที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564​ เวลา 14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ชนิดชิโนแวค)เป็นกลุ่มที่สอง (ในล๊อคแรก) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนันทุกตำบล จนท.ห้องทะเบียนอำเภอ รวม 28 คน  ไม่มีผู้ใดที่เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด   ทั้งนี้ การที่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าและผู้นำเหล่านี้ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อน ก็เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างในการสร้างความเชื่อมั่น มีความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ที่จะกล้าเข้ารีบการฉีดวัคซีนดังกล่าว ต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ให้หมดสิ้นไป โดยมีนายแพทย์วัชระ รักวาทิน​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ นายสุระศักดิ์ ต่วนใจ  สาธารณสุขอำเภอผักไห่ เข้าร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา!!!!!อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.