Header Ads

##..เป็นผู้นำต้องกล้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน..##

วันนี้บ่ายสอง นายรัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่รพ.ผักไห่ เข็มแรก(แต่ละคนต้องฉีด 2 เข็ม)หลังฉีดให้นั่งพัก 30 นาที เพื่อสังเกตอาการที่ผิดปกติ/ บัดนี้ผ่านไปแล้ว 3 ชั่วโมง ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่อย่างใด...ฝากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ปกครองท้องที่ /ผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องฉีดเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ราษฎรที่เราปกครองดูแลอยู่ เพื่อให้ประชาชนชาวผักไห่ของเรามีความเชื่อมั่นและจะได้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค ให้ครบถ้วนทุกๆคน (ผมตั้งเป้าให้ทุกคนได้รับวัคซีน 100% นะครับ)ยกเว้นผู้ไม่เข้าเกณฑ์ครับ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.