Header Ads

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งการให้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ช่องเย็น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ให้สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล​

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ลงพื้นที่ช่องเย็น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ช่องเย็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นทั้งปี โดยเฉพาะยามค่ำคืน มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ทุกคืน ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพื่อกางเต็นท์นอนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดูนก อันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ช่องเย็น ยังมีจุดเด่นที่แปลกตาอีกอย่างคือ เป็นจุดดูทางช้างเผือก ที่สวยที่สุดการลงพื้นที่ช่องเย็นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่นายธัญญาเนติ ธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาช่องเย็น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมระบบสื่อความหมาย ที่เป็นมาตรฐานสากล ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ได้ผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่า การที่จะให้ลานกางเต๊นท์ช่องเย็นพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานสากลนั้น ต้องเริ่มจากปรับปรุงแผนผังบริเวณ (site plan) ระบบป้ายสื่อความหมายเป็น 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)​ บอกเส้นทางขึ้นลง ปรับทิวทัศน์สองข้างทาง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ให้ดูดีสะอาด เรียบร้อย ต้องทำการพัฒนาจุดชมวิว พักรถระหว่างทางให้สะอาด พร้อมมีป้ายจุดชมวิวแบบ panorama view point บริเวณช่องเย็น ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว จะต้องมีการปรับปรุง สนามหญ้าให้เขียวสดทั้งปี รื้อสิ่งก่อสร้างที่บดบังทัศนียภาพออก ก่อสร้างหอชมวิว/ส่องสัตว์ ทั้งนี้ในขณะเดียวกันใกล้ๆ กับช่องเย็น มีจุดสกัด อีกจุดคือ ขุนน้ำเย็น เป็นพื้นที่ที่เด่นน่าเที่ยวไม่แพ้กับช่องเย็น ปัจจุบันเป็นจุดที่นักส่องนก มาใช้พื้นที่ส่องนกกันเป็นจำนวนมาก จะพัฒนาปรับปรุงให้ดูดี สะอาด และสร้างหอคอยส่องสัตว์ ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้รวมไปถึงจุดโมโกจูน้อย ซึ่งปัจจุบันเป็น Check Point ที่สำคัญอีกจุด จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ให้ดูดี สะอาด ปลอดภัยทั้งรายการพัฒนาปรับปรุงในระยะเร่งด่วน จะใช้งบประมาณที่มีอยู่ดำเนินการทันที ทั้งนี้จะรีบเสนอแบบ Site Plan และกรอบแนวคิดเสนอ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบโดยด่วนที่สุดต่อไปนายเนรมิต สงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์สบอ.12(นครสวรรค์)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.