Header Ads

นครสวรรค์​ เปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว​เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข​

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน บวร on tour อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ "          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ นำรายได้มาสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน        
!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.