Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์​

วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (Big Cleaning) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564  โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน จำนวน 100 คนทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสถานที่ราชการให้สะอาดเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.